Op maandag 29 mei, Afdelingsavond met Monique Shaw, de Leidse stadsfotograaf in 2015-2016 bij fotoclub Daguerre in Leiderdorp,
buurtcentrum Zijlkwartier, Van der Marckstraat 19. Aanvang 20.00 uur.

Deze avond is toegankelijk voor alle Fotobondleden van Afdeling Elf.

Monique Shaw is een van de fotografen van de Universiteit in Leiden en als stadsfotograaf zorgde zij 52 weken lang voor een foto in het Leidsch Dagblad.Meer informatie op www.universiteitleiden.nl en www.shawfotografie.nl

Etalage

 

Op dinsdag 6 juni vindt de thema-avond plaats.
Deze komt in de plaats van de themawedstrijd, die altijd aan het eind van het jaar plaatsvond.
Om jullie ruim de gelegenheid te geven èèn of meer mooie foto’s voor het thema te maken en
die op de thema-avond te presenteren heeft het bestuur het thema al vastgesteld.

Het thema luidt: ETALAGE

De foto’s hoeven niet per se van een etalageruit te zijn (mag wel natuurlijk), laat je creativiteit de vrije loop.
Het aangeleverd werk zal deze avond via de beamer worden gepresenteerd. Verdere details
over het aanleveren van de foto’s, de regels en het verloop van de thema-avond volgen nog.
In ieder geval mogen de foto’s niet al eens eerderop de club zijn gepresenteerd.

Deze foto is gemaakt door © Wil Groen

Schoolklasje

Deze foto is gemaakt tijdens het bezoek aan Antwerpen.