HuisKinesis, Huis voor de Fotografie

Mentoraat Afdeling Elf  – “Straatfotografie”

Dertig leden van fotoclubs uit afdeling 11 van de Fotobond hebben kortgeleden hun afdelingsmentorraat “Straatfotografie” afgerond.

Deze stond onder leiding van mentor Peter Willemse, zelf ook een verwoed straatfotograaf.
De deelnemers aan dit mentoraat laten hun resultaten zien van de in praktijk gebrachte, opgedane kennis met een foto-expositie.

 

 straat

 

Vrijdag 11 aug start – Zaterdag 28 okt 2017

 
Open vrijdag- en zaterdagmiddag 13.00 – 17.00 uur

 

Zie ook de website voor meer informatie.