Bestuur

Voorzitter:                Gert Wildering


 Secretaris:               Riekie van der Beek-Coevoets


 Penningmeester:    Liesbeth Klaver

                                   Bankrekeningnummer: NL04 INGB 0000187837   t.n.v. FC ‘59 Zoetermeer


Algemene bestuursleden:  Luc Soethout - wedstrijden en exposities


Werkgroepen

Coördinatoren:


Seriematig werken: Martin Wedel


 Portret/model fotografie:  Gerda Hanemaaijer


 Beeldspraak:    Ron de Rooij  


Natuurgroep:   Claudia van Zanten


Commissies


Redactie:                           Wil Groen ( PR) , Martin Wedel   (Nieuwsbrief en Website)


 

 

Zoeken